Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018)
0 lượt xem
[Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018)] Xem phim
[stt/Tập 90] [info] [+] Đấu La Đại Lục Đấu La Đại Lục [/info] [nd]Một đại lục không hề yên bình, một cuộc sống đầy hiểm nguy, phiêu lưu nhưng cũng không kém phần lãng mạn. tình yêu, thù hận, trách nhiệm... Tiếp bước những tiền bối đi trước, Hoắc Vũ Hạo và đời sau sử lai khắc thất quái, bằng niềm tin nhiệt huyết tuổi trẻ đã gây dựng lại đường môn tái lập những huy hoàng xưa kia của các tiền bối đi trước...[/nd] [br/Phần 2] [90|https://playhydrax.com/?v=AJST7wee1] [89|] [88|https://hydrax.net/watch?v=zMZdmHmZk] [87|https://hydrax.net/watch?v=dzRUOGrlm] [86|https://hydrax.net/watch?v=qevHrCH5c] [85|https://hydrax.net/watch?v=WSJkxEFS1] [84|https://hydrax.net/watch?v=lEa3h54si] [83|https://hydrax.net/watch?v=kHuC4KHIt] [82|https://hydrax.net/watch?v=P5lkDnvUC] [81|https://hydrax.net/watch?v=ZSAgZJdKv] [80|https://hydrax.net/watch?v=nHMAgyq-U] [79|https://hydrax.net/watch?v=DJb0YXhrt] [78|https://hydrax.net/watch?v=R6mM4Wllc] [77|https://hydrax.net/watch?v=UchhJ_6_g] [76|https://hydrax.net/watch?v=VQ23hNpyR] [75|https://hydrax.net/watch?v=DMAtuj3Pv] [74|https://hydrax.net/watch?v=TCpa1rOJr] [73|https://hydrax.net/watch?v=tv8t1lDr-] [72|https://hydrax.net/watch?v=oO7WSAhTg] [71|https://hydrax.net/watch?v=10KDU78d5] [70|https://hydrax.net/watch?v=wYuzZbGhL] [69|https://hydrax.net/watch?v=MH0BiofEU] [68|https://hydrax.net/watch?v=n2o9T4_5_] [67|https://hydrax.net/watch?v=3wjlhMzPS] [66|https://hydrax.net/watch?v=XA4SpYddw] [65|https://hydrax.net/watch?v=QlDh5h2ng] [64|https://hydrax.net/watch?v=uEAb7poqw] [63|https://hydrax.net/watch?v=C3v05-QWR] [62|https://hydrax.net/watch?v=8Pd61uvmE] [61|https://hydrax.net/watch?v=msMgAJ3y7] [60|https://hydrax.net/watch?v=z4Yx0WkzP] [59|https://hydrax.net/watch?v=EE5ln0hdt] [58|https://hydrax.net/watch?v=Ckyr9op_B] [57|https://hydrax.net/watch?v=DVp4VMiFE] [56|https://hydrax.net/watch?v=ad8RryR15] [55|https://hydrax.net/watch?v=xQmtS2ncc] [54|https://hydrax.net/watch?v=zKejmtsmT] [53|https://hydrax.net/watch?v=KvFhawhef] [52|https://hydrax.net/watch?v=epltQmmyC] [51|https://hydrax.net/watch?v=vUwzeSmkg] [50|https://hydrax.net/watch?v=ylBRJa5dY] [49|https://hydrax.net/watch?v=3EKlhwOnR] [48|https://hydrax.net/watch?v=dxwfJ74Yt] [47|https://hydrax.net/watch?v=-RG6rEH82] [46|https://hydrax.net/watch?v=9HkuEwcrm] [45|https://hydrax.net/watch?v=gb-tUPpbp] [44|https://hydrax.net/watch?v=LOIHbZN7Q] [43|https://hydrax.net/watch?v=jcZoXGoza] [42|https://playhydrax.com/?v=z1R522iag] [41|https://playhydrax.com/?v=VM2WtqYqU] [40|https://playhydrax.com/?v=TH1IlVwl2] [39|https://playhydrax.com/?v=ILUlArhs4] [38|https://playhydrax.com/?v=vRt4j8Opg] [37|https://playhydrax.com/?v=2-xGrgsK5] [36|https://playhydrax.com/?v=nwOGiU07S] [35|https://playhydrax.com/?v=AqaRjhjcZ] [34|https://playhydrax.com/?v=oxuEx5TxP] [33|https://playhydrax.com/?v=zREn0EEKc] [32|https://playhydrax.com/?v=2dYGZG96C] [31|https://playhydrax.com/?v=53DJZDxMR] [30|https://playhydrax.com/?v=9yT-CSvRq] [29|https://playhydrax.com/?v=uh-sMgGln] [28|https://playhydrax.com/?v=PXCQWn5XE] [27|https://playhydrax.com/?v=vTfN8Cwm0] [br/Phần 1_SV HX] [01|https://playhydrax.com/?v=Z2IYEb0sx] [02|https://playhydrax.com/?v=h_akMbdnf] [03|https://playhydrax.com/?v=SXpWm5Hmz] [04|https://playhydrax.com/?v=w5DQ9eXIx] [05|https://playhydrax.com/?v=rjwCaTZDL] [06|https://playhydrax.com/?v=IaZFXnH7X] [07|https://playhydrax.com/?v=rwyKCq4W3] [08|https://playhydrax.com/?v=D8XNFDQlb] [09|https://playhydrax.com/?v=VoZ85N4zy] [10|https://playhydrax.com/?v=Nshu-QSqz] [11|https://playhydrax.com/?v=sLa4_jZLw] [12|https://playhydrax.com/?v=FrrveazRB] [13|https://playhydrax.com/?v=UF4eVX2pr] [14|https://playhydrax.com/?v=zOseRod1y] [15|https://playhydrax.com/?v=IbY5AJAdn] [16|https://playhydrax.com/?v=wGkMuIYoz] [17|https://playhydrax.com/?v=AbiMg-m-_] [18|https://playhydrax.com/?v=PWEK4xEP2] [19|https://playhydrax.com/?v=DMDVMmSpG] [20|https://playhydrax.com/?v=UyPXYbRT7] [21|https://playhydrax.com/?v=lTI9l2W7b] [22|https://playhydrax.com/?v=kY3vpf8K0] [23|https://playhydrax.com/?v=qrXFVilr1] [24|https://playhydrax.com/?v=_kAv7VeCM] [25|https://playhydrax.com/?v=MbswN6cOr] [26|https://playhydrax.com/?v=3f3EmMS30] [br/Phần 1_Sv GD] [01|https://drive.google.com/file/d/11GB6OvbzpJj6xPuJvDQ-u1Iop2r5ue39/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/1r4dsdfNVqrR6mEnn4kQTFubgZZoIXLzP/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/11B3yfjBKORLs9DBCPKUyFTyBG1jKY5PY/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/1reiDJQc4uAfMIzASO8zryY_QfGMoAV8a/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/1lMdEi8mjaUWVXlta7_35o1Z8ncGgUBvI/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1oeaWHPrAvb1gNm5HTRlO6mQJIl-k_JwI/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/1-1rpXbwcd8SHTp_fxp4ZrwwUkIvpIfbg/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1ayumEeaSHwkeofjlyemQ2rMZczbBb8s9/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1hJ1Kuk2A7XkgFeTK2WVp-owI0-UUSN2W/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/1lJjh5-Qx3-kYh7HeKTV5u7GqC9IXy-IZ/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1wGweql54xPieFH5ErhRzkT97U8a_C00i/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/1HHpSxrBO6_-QaDeOE0AvT0zN8hatcl2M/preview] [13|https://drive.google.com/file/d/1F1U_GjH-N7PS4atWm0L5NC38IMrZrWcF/preview] [14|https://drive.google.com/file/d/1RAgvwGF3si7ljnpWTghWfGtYQOuWMsMJ/preview] [15|https://drive.google.com/file/d/1gVG942BFWMbBngCtwooIU8yDotnfXgxn/preview] [16|https://drive.google.com/file/d/1_Vp0UijDbfpbltuzVIavfPiSxTCKyhBz/preview] [17|https://drive.google.com/file/d/1ImKJwXmqbQn2Gg0Z34yKLc0hQC0VE30V/preview] [18|https://drive.google.com/file/d/1VMINvv7V1GmfWWK9skXlYvw3xxw3xq9G/preview] [19|https://drive.google.com/file/d/13iWQikckcV4IXgJUILF4f6YgZhVs7QS-/preview] [20|https://drive.google.com/file/d/1XTdyvTcLkug4PnKixLMyLAMyZz-KRjtq/preview] [21|https://drive.google.com/file/d/1FJZxTo73CDYPaLpLMGHvcb6suqO1jnZN/preview] [22|https://drive.google.com/file/d/1poUzjfIJM98xSHSRE831Au33Fsv33-xR/preview] [23|https://drive.google.com/file/d/1hK4WGqlPmUncf7B5mDqz5_1g-vYca25K/preview] [24|https://drive.google.com/file/d/1rM84ngdk_NzL86LEoXM_O59DNqAGX7_s/preview] [25|https://drive.google.com/file/d/1dbxOmflDEz1hJ2KtLn_v-AZiKjttughJ/preview] [26|https://drive.google.com/file/d/19zap9V-XNUftfAlTf1PF5d3NXwL2J27D/preview]
Quốc gia:
  • Trung Quốc .
  • Cập nhật: 12 tháng 2
    Trạng thái: [stt/Tập 90]
    Năm phát hành:
    Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018) Đấu La Đại Lục: Một đại lục không hề yên bình, một cuộc sống đầy hiểm nguy, phiêu lưu nhưng cũng không kém phần lãng mạn. tình yêu, thù hận, trách nhiệm… Tiếp bước những tiền bối đi trước, Hoắc Vũ Hạo và đời sau sử lai khắc thất quái, bằng niềm tin nhiệt huyết tuổi trẻ đã gây dựng lại đường môn.