Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh - John Wick Chapter 3: Parabellum (2019)
0 lượt xem
[Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh - John Wick Chapter 3: Parabellum (2019)] Xem phim
[stt/HD VietSub] [info] [+] Sát Thủ John Wick 3 [/info] [ss] [Phần 1;/2019/05/sat-thu-john-wick-1.html] [Phần 2;/2019/05/sat-thu-john-wick-2.html] [Phần 3;#*] [/ss] [nd]Sau khi trở thành "giải thưởng lớn" của giới sát thủ toàn cầu, siêu sát thủ John Wick phải cùng chú chó cưng lên đường chạy trốn. Với giá 14 triệu $, John Wick trở thành mục tiêu béo bở của bất cứ kẻ săn đầu người nào.[/nd] [HX #2|https://hydrax.net/watch?v=8m1NjqRuF] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1yHf6-GChjRlaGXes7mGGDRsGsQ93RvQr/preview]
Quốc gia:
  • Mỹ
  • Cập nhật: 18 tháng 9
    Trạng thái: [stt/HD VietSub]
    Năm phát hành:
    Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh - John Wick Chapter 3: Parabellum (2019) Sau khi trở thành "giải thưởng lớn" của giới sát thủ toàn cầu, siêu sát thủ John Wick phải cùng chú chó cưng lên đường chạy trốn. Với giá 14 triệu $, John Wick trở thành mục tiêu béo bở của bất cứ kẻ săn đầu người nào.