Vô Cùng Thích Anh - All I Want For Love Is You (2019)
0 lượt xem
[Vô Cùng Thích Anh - All I Want For Love Is You (2019)] Xem phim
[stt/Tập 24 / 24] [info] [+] Vô Cùng Thích Anh [/info] [nd] Phim Hoàn Toàn Thích Anh tên tiếng anh All I Want For Love Is You chuyển thể từ tiểu thuyết Ba Năm Hai Lớp.

Sắp đến kì thi đại học, Cố Tiểu Mãn vì muốn tiếp tục làm bạn học với nam thần Tả Ngạn của mình, liều mạng mà học tập. Nhờ vào sự cố gắng vất vả cùng với sự chỉ dạy của nam thần học bá Tả Ngạn, Cố Tiểu Mãn đạt được thành công, cùng vào một trường đại học vơi nam thần. Nếu như nói cuộc sống cấp 3 của hai người chỉ là có chút ngây ngô, khiến trái tim thiếu nữ của khán giả trỗi dậy. Thì ở đại học, cũng là như cũ, nhưng hai người dần dần trở nên ngọt ngào với nhau hơn. [/nd] [br/SV VS] [1A|https://verystream.com/e/fJXRuyHgNPe/] [1B|https://verystream.com/e/Nnvihz6Drad/] [02|https://verystream.com/e/BuzjQ8KKnWb/] [03|https://verystream.com/e/RctfcG6Y2HM/] [04|https://verystream.com/e/RaVKHKYovXs/] [05|https://verystream.com/e/CarAJUFTqcS/] [06|https://verystream.com/e/2EgYnBm7DbG/] [07|https://verystream.com/e/MYb8NzNRUPP/] [08|https://verystream.com/e/cuhAd8HFM4/] [09|https://verystream.com/e/bg9noYnrdky/] [10|https://verystream.com/e/C7caeEqGxoX/] [11|https://verystream.com/e/Xd3TzV3AYjU/] [12|https://verystream.com/e/41uBjLYZTyS/] [13|https://verystream.com/e/eoQAFxaW6oq/] [14|https://verystream.com/e/BT7h8tbzEGw/] [15|https://verystream.com/e/Z4hr33Evp6g/] [16|https://verystream.com/e/8zX7inWzmTi/] [17|https://verystream.com/e/LLHvPfLcp13/] [18|https://verystream.com/e/HBqfvCV4dm3/] [19|https://verystream.com/e/3MBioaEP13Q/] [20|https://verystream.com/e/FZmQbz1s33C/] [21|https://verystream.com/e/TnwSqDQV4c7/] [22|https://verystream.com/e/YJff8foiyQT/] [23|https://verystream.com/e/Ej2w1b4K2Gj/] [24|https://verystream.com/e/ZYBnAM37xn3/] [br/SV HX] [1A|https://hydrax.net/watch?v=J0tfftO_S] [1B|https://hydrax.net/watch?v=qCOXHCFdx] [02|https://hydrax.net/watch?v=x3skO6Od2] [03|https://hydrax.net/watch?v=HPwsBYy0c] [04|https://hydrax.net/watch?v=bvE4n7GVZ] [05|https://hydrax.net/watch?v=arCYLf55F] [06|https://hydrax.net/watch?v=sThEmmLnW] [07|https://hydrax.net/watch?v=lr6QkHnDc] [08|https://hydrax.net/watch?v=bAPlaNFgy] [09|https://hydrax.net/watch?v=IjEvhkHul] [10|https://hydrax.net/watch?v=iGITGZRXh] [11|https://hydrax.net/watch?v=STM8czMjQ] [12|https://hydrax.net/watch?v=wSkOTr7zy] [13|https://hydrax.net/watch?v=km8hAv1aH] [14|https://hydrax.net/watch?v=bNwPm615y] [15|https://hydrax.net/watch?v=jjFlqc8BV] [16|https://hydrax.net/watch?v=sO4iFWw6f] [17|https://hydrax.net/watch?v=svoLCHObV] [18|https://hydrax.net/watch?v=k6C_nPWBk] [19|https://hydrax.net/watch?v=KPOMte-HU] [20|https://hydrax.net/watch?v=AruHvgrR4] [21|https://hydrax.net/watch?v=kjv9V09ZW] [22|https://hydrax.net/watch?v=RKC36pdR0] [23|https://hydrax.net/watch?v=paJvfm5XA] [24|https://hydrax.net/watch?v=Ech2Xqm-O] [br/SV FE] [1A|https://www.fembed.com/v/65p4yt0xgj52g-q] [1B|https://www.fembed.com/v/dm08guxqw08l600] [02|https://www.fembed.com/v/yxl38ue674q7dm5] [03|https://www.fembed.com/v/eqr83t-eq3ke0nq] [04|https://www.fembed.com/v/112w8ijqnpr-xp0] [05|https://www.fembed.com/v/xwly-a5m30243-p] [06|https://www.fembed.com/v/8e475s8zwepm0rw] [07|https://www.fembed.com/v/q85k-tekw-nx23d] [08|https://www.fembed.com/v/yxl38ue674q68nk] [09|https://www.fembed.com/v/5qr35tdqwwmjmj3] [10|https://www.fembed.com/v/65p4yt0xeen46-2] [11|https://www.fembed.com/v/112w8ijq--1z0-p] [12|https://www.fembed.com/v/3zdwxbmljjq5601] [13|https://www.fembed.com/v/5qr35tdqd42gjzr] [14|https://www.fembed.com/v/z8l4ytj-p7ywq01] [15|https://www.fembed.com/v/r8wz-tewy-g1d16] [16|https://www.fembed.com/v/2k7wyb2ydl0px5d] [17|https://www.fembed.com/v/yxl38ue6jm35lqr] [18|https://www.fembed.com/v/0p4wnulx8qg0gx-] [19|https://www.fembed.com/v/65p4yt0x8z40rnp] [20|https://www.fembed.com/v/2k7wyb2y1kjde1d] [21|https://www.fembed.com/v/8e475s8z067p811] [22|https://www.fembed.com/v/3zdwxbmlg48pgje] [23|https://www.fembed.com/v/8e475s8z00ymmk1] [24|https://www.fembed.com/v/5qr35tdqzzekk6d]
Quốc gia:
  • Trung Quốc
  • Cập nhật: 19 tháng 10
    Trạng thái: [stt/Tập 24 / 24]
    Năm phát hành:
    Vô Cùng Thích Anh - All I Want For Love Is You (2019) Sắp đến kì thi đại học, Cố Tiểu Mãn vì muốn tiếp tục làm bạn học với nam thần Tả Ngạn của mình, liều mạng mà học tập. Nhờ vào sự cố gắng vất vả cùng với sự chỉ dạy của nam thần học bá Tả Ngạn, Cố Tiểu Mãn đạt được thành công, cùng vào một trường đại học vơi nam thần.