Nghịch Chuyển Thứ Nguyên: AI Quật Khởi - Ni Zhuan Ci Yuan: AI Jue Qi (2019)
0 lượt xem
[Nghịch Chuyển Thứ Nguyên: AI Quật Khởi - Ni Zhuan Ci Yuan: AI Jue Qi (2019)] Xem phim
[stt/Tập 12] [hd/1080p] [info] [+] Nghịch Chuyển Thứ Nguyên: AI Quật Khởi [/info] [nd] Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, trò chơi nhập vai "Ký Nguyên" đã phổ biến trên toàn thế giới. Trải nghiệm trò chơi truy cập đầy ý thức và tự nhận thức khiến người chơi cảm thấy như đang ở trong một "thế giới giả tưởng thực sự". Thi Gia Kiệt và Tiêu Lôi, những người sử dụng trò chơi này để kiếm sống, đã vô tình nhận được key của trò chơi "Ký Nguyên". Để giành được giải thưởng lớn trong trò chơi, Thi Gia kiệt quyết định tham gia trò chơi. Như mọi người đều biết, nhưng nó có liên quan đến việc theo đuổi không thể giải thích được, nhưng đây chỉ là khúc dạo đầu cho lớp âm mưu này ... [/nd] [br/SV HX] [01|https://playhydrax.com/?v=ujp4KLpxj] [02|https://playhydrax.com/?v=ZUHHal7zD] [03|https://playhydrax.com/?v=pcRF0aGt8] [04|https://playhydrax.com/?v=TmkYX6i-M] [05|https://playhydrax.com/?v=36N2MkZfd] [06|https://playhydrax.com/?v=iqxzZfr-G] [07|https://playhydrax.com/?v=XONCF9e9y] [08|https://playhydrax.com/?v=5l_cTMu65] [09|https://playhydrax.com/?v=Camg8OMa8] [10|https://playhydrax.com/?v=SXmkmIM22] [11|https://playhydrax.com/?v=TRkwuh37R] [12|https://playhydrax.com/?v=qvNHRr_Ig] [br/SV YT] [01|https://www.youtube.com/watch?v=e3lNUo71roQ] [02|https://www.youtube.com/watch?v=0L2BXgpYXK4] [03|https://www.youtube.com/watch?v=uh8St6Vfdgc] [04|https://www.youtube.com/watch?v=bRUaYmrZgdo] [05|https://www.youtube.com/watch?v=Y9pa1MEOkxE] [06|https://www.youtube.com/watch?v=bMIkiF9i-Ew] [07|https://www.youtube.com/watch?v=B-saX0gOU88] [08|https://www.youtube.com/watch?v=rkhxZ4wHmtc] [09|https://www.youtube.com/watch?v=-TO4EYkRd_U] [10|https://www.youtube.com/watch?v=AY5Y9ahBv3k] [11|https://www.youtube.com/watch?v=_ZhdZiYX3pE] [12|https://www.youtube.com/watch?v=v_zN1IYOWW8]
Quốc gia:
  • Trung Quốc .
  • Cập nhật: 14 tháng 1
    Trạng thái: [stt/Tập 12] [hd/1080p]
    Năm phát hành:
    Nghịch Chuyển Thứ Nguyên: AI Quật Khởi - Ni Zhuan Ci Yuan: AI Jue Qi (2019) Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, trò chơi nhập vai "Ký Nguyên" đã phổ biến trên toàn thế giới. Trải nghiệm trò chơi truy cập đầy ý thức và tự nhận thức khiến người chơi cảm thấy như đang ở trong một "thế giới giả tưởng thực sự".