Đại Vương Không Được Vui - Da Wang Bu Gao Xing (2019)
0 lượt xem
[Đại Vương Không Được Vui - Da Wang Bu Gao Xing (2019)] Xem phim
[stt/Tập 2] [info] [+] Đại Vương Không Vui [/info] [nd] Xin chào mọi người, ta là Diêm Tiểu La, vừa mới nhận chức Diêm Vương. Bởi vì nhát gan sợ ma, nên phụ thân sắp xếp cho ta đến trần gian rèn luyện.

Nhưng 2 tên Satan và Lucifer đến từ Tây đại lục vẫn chưa ngày nào thôi dòm ngó thiên giới và nhân gian của Đông đại lục.

Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Ngưu thị vệ, Mã thống lĩnh, cùng Tiểu Quý tình cờ bị kéo tới, sẽ phụ tá bổn vương chống lại bọn họ. [/nd] [br/SV HX] [01|https://playhydrax.com/?v=7kHIIAgif] [02|https://playhydrax.com/?v=m5NL-yNrF] [br/SV FE] [01|https://www.fembed.com/v/-dmwgbp2g2n20kd] [02|https://www.fembed.com/v/m8501t54m4kp600]
Quốc gia:
  • Trung Quốc
  • Cập nhật: 02 tháng 1
    Trạng thái: [stt/Tập 2]
    Năm phát hành:
    Đại Vương Không Được Vui - Da Wang Bu Gao Xing (2019) Diêm Tiểu La, vừa mới nhận chức Diêm Vương. Bởi vì nhát gan sợ ma, nên phụ thân sắp xếp cho ta đến trần gian rèn luyện. Nhưng 2 tên Satan và Lucifer đến từ Tây đại lục vẫn chưa ngày nào thôi dòm ngó thiên giới và nhân gian của Đông đại lục.